TỤC LỄ & TIN TỨC

Mâm Cúng Khởi Công Công Trình Cơ Sở Tạm Giữ Bộ Công An

Mâm Cúng Khởi Công Công Trình Cơ Sở Tạm Giữ Bộ Công An

03/01/2024

Mâm Cúng Khởi Công Công Trình Cơ Sở Tạm Giữ Bộ Công An

Mâm Cúng Khởi Công Công Trình Cơ Sở Tạm Giữ Bộ Công An

Mâm Cúng với đầy đủ lễ vật Chay - Mặn - Vàng Mã.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề Sỉ Lẻ vàng mã tại Hồ Chí Minh và các tỉnh Lân Cận cùng soạn lễ cho các Sư, Các Thầy tại Việt nam Đồ 𝐂ú𝐧𝐠 𝐓â𝐦 𝐋𝐢𝐧𝐡 đã khẳng định được Uy Tín - Thương Hiệu trong lòng Qúy Khách Hàng.

Mâm Cúng Khởi Công Công Trình Cơ Sở Tạm Giữ Bộ Công An

Các sản phẩm được Đồ 𝐂ú𝐧𝐠 𝐓â𝐦 𝐋𝐢𝐧𝐡 cung cấp đều đảm bảo chất lượng, mâm cúng đạt chứng nhận An Toàn Thực Phẩm Quốc Tế HACCP. Phần lễ Vàng Mã được trau chuốt kỹ lưỡng, giấy cúng được chọn lọc đẹp, đầy đủ Lễ theo Chuẩn ba miền.

Hotline tư vấn nhanh: 𝟏𝟗𝟎𝟎-𝟖𝟔𝟔𝟖𝟏𝟓 Zalo: 𝟎𝟑-𝟕𝟗𝟖𝟗-𝟕𝟓𝟕𝟓 & 𝟎𝟗𝟑-𝟖𝟎𝟗-𝟏𝟓𝟏𝟖 & 𝟎𝟖-𝟓𝟔𝟕𝟔-𝟕𝟓𝟕𝟓

𝐏/𝐬: ĐỒ 𝙲Ú𝙽𝙶 𝚃Â𝙼 𝙻𝙸𝙽𝙷 | “𝚃â𝚖 𝚝𝚑à𝚗𝚑 - 𝙽𝚐𝚞𝚢ệ𝚗 Đạ𝚝” 𝚕à 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚑𝚒ệ𝚞 đă𝚗𝚐 𝚔ý 𝚋ả𝚘 𝚑ộ độ𝚌 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚝𝚛ự𝚌 𝚝𝚑𝚞ộ𝚌 𝙲ô𝚗𝚐 𝚝𝚢 𝙲ổ 𝙿𝚑ầ𝚗 𝚃𝙼 𝙳ị𝚌𝚑 𝚅ụ 𝚃â𝚖 𝙻𝚒𝚗𝚑

#dongtho #dongtho #độngthổ #mamcungđộngthổ #mamcungdongtho #mamcungdongthổ #mâmcungdongtho #mâmcúngđộngthổ #mamcungdongthogialai #mamcungdongtholamdong #mâmcúngđộngthổcôngtrình_tạihoàminh_liênchiểuđànẵng #mâmcúngđộngthổcôngtrình_tạihoàminh_liênchiểu_đànẵng #mâmcúngđộngthổxâynhàtại_khuđôthịbátùng_hoàquý_ngũhànhsơn_đànẵng #khoicong #khởicông #khởicong #khoicongtttm #khoicongduan #khởicôngxâydựng #khoicongcongtrinh #khoicongsanbaylongthanh #khoicongsanbayphanthiet #khoicongcncamatalongrhanh #catnoc #cấtnóc #cấtnốc

icon icon icon