icon icon icon icon

Tổng hợp bài văn khấn cúng

Văn Khấn Cúng Tết Đoan Ngọ Thông Dụng

Nguyễn Xuân Nghĩa
|
Ngày 17/03/2023

Văn Khấn Cúng Tết Đoan Ngọ Thông Dụng Tết Đoan Ngọ là một ngày lễ rất đặc biệt và được nhiều người coi trọng. Vào ngày Tết...

Xem thêm

Tiết Thanh Minh Cúng Gì? Văn Khấn Cúng Tiết Thanh Minh Ngoài Mộ

Nguyễn Xuân Nghĩa
|
Ngày 16/03/2023

Tiết Thanh Minh Cúng Gì? Văn Khấn Cúng Tiết Thanh Minh Ngoài Mộ Tết Thanh Minh là một ngày lễ Tết thể hiện “Đạo lý uống nước...

Xem thêm

Tiết Thanh Minh Cúng Gì? Văn Khấn Cúng Tiết Thanh Minh Tại Gia

Nguyễn Xuân Nghĩa
|
Ngày 16/03/2023

Tiết Thanh Minh Cúng Gì? Văn Khấn Cúng Tiết Thanh Minh Tại Gia Tết Thanh Minh là một ngày lễ Tết thể hiện “Đạo lý uống nước...

Xem thêm

Tổ Nghề Kim Hoàn Văn Khấn và Lịch Sử Ngày Giỗ Tổ

Nguyễn Xuân Nghĩa
|
Ngày 24/02/2023

Nghề Kim hoàn từ miền Trung đến miền Nam nước ta do ông Cao Đình Độ, sinh năm 1741 tại làng Cẩm Tú, huyện Cẩm...

Xem thêm

BÀI VĂN KHẤN CÚNG BÀ CHÚA XỨ

Nguyễn Xuân Nghĩa
|
Ngày 03/02/2023

BÀI VĂN KHẤN CÚNG BÀ CHÚA XỨ

Xem thêm

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHUYẾN MÃI

Giỏ hàng