Tổng hợp bài văn khấn cúng

VĂN KHẤN CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG

VĂN KHẤN CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG

03/02/2023

Rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên tiêu, Tết Thượng Nguyên. Dân gian có câu "Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng" nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của nghi lễ cầu cúng trong dịp này. Vì thế, việc chọn ngày tốt, giờ đẹp, lễ vật dâng cúng đúng, bài văn khấn chuẩn... là điều mọi người rất chú trọng.

VĂN KHẤN CÚNG RẰM THÁNG GIÊNG

vĂN kHẤN CUNG1H RẰM THÁNG GIÊNG

Viết bình luận:
icon icon icon